Powietrze mamy wspólne – praktyczne sposoby ograniczania niskiej emisji w Małopolsce

Przedstawiony w maju bieżącego roku raport Światowej Organizacji Zdrowia przedstawia dramatyczną sytuację jakości powietrza w miastach, szczególnie w Polsce. Co bardzo niepokojące, dotyczy to w dużym stopniu gmin Małopolski, których atutem - jako potencjalnych miejsc rekreacji, turystyki  a nawet leczenia - powinno być zdrowe powietrze. Tymczasem ukształtowanie terenu, warunki pogodowe i tradycyjne systemy ogrzewania, zwłaszcza w obszarach budownictwa rozproszonego i w centrach miast, skazują mieszkańców na życie w miejscach ponadnormatywnie zanieczyszczonego powietrza.

Dlatego właśnie w interesie miast i gmin z tego terenu leży jak najszybsze wdrażanie na każdym poziomie niskoemisyjnych rozwiązań i technologii energetycznych, z uwzględnieniem racjonalizacji kosztów.

Temu tematowi poświęcone było seminarium pn. „Powietrze mamy wspólne” zorganizowane w dniu 22 listopada w Krakowie przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, a ukierunkowane na współpracę samorządów lokalnych i podmiotów reprezentujących mieszkańców z sektorem energetycznym.

Ponad 40 uczestników, przede wszystkim przedstawicieli samorządów lokalnych, miało okazję zapoznać się z działaniami na rzecz ochrony powietrza realizowanymi na szczeblu lokalnym (w Krakowie, Niepołomicach i Pałecznicy) oraz z inicjatywami podejmowanymi przez Krakowski Alarm Antysmogowy, MPEC Kraków, a także firmy Viessmann i Tauron. Seminarium rozpoczęła prezentacja Anny Jaskuły, dyrektora biura naszego Stowarzyszenia dotycząca poprawy jakości powietrza w polskich miastach gminach a poprzedzona krótkim filmem uświadamiającym widzom naglącą potrzebę wdrażania zasad racjonalnej gospodarki energią oraz konsekwencje zaniedbań w tym obszarze i ich wpływ na nasze zdrowie. Sporo uwagi poświęcono nowym technologiom grzewczym i rozwojowi ciepłownictwa w gminach w kontekście ograniczania niskiej emisji. Poruszone zostały także zagadnienia optymalizacji zużycia energii budynkach oraz perspektyw rozwoju e-mobilności i wykorzystania fotowoltaiki.

Wnioski z tego spotkania wyraźnie wskazują, że polityka proklimatyczna Unii Europejskiej wyrażona na szczeblu krajowym w pakiecie Klimatyczno-Energetycznym jeszcze długo nie będzie przekładać się na racjonalne zachowanie społeczności lokalnych, szczególnie odpowiedzialnych za stan powietrza w swoim regionie. Aby tak się stało – konieczne są jasne rozwiązania ustawodawcze wspierające programy ochrony powietrza oraz systemowe i kompleksowe działania w tym obszarze, a także wzrost świadomości i wiedzy mieszkańców. 

Program