Już wkrótce pierwszy numer „Inteligentnych Miast i Regionów”

logo IMIRStowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” objęło patronatem honorowym nowe czasopismo „Inteligentne Miasta i Regiony”. Pierwszy numer ukaże się 14 września 2016 r.

„Inteligentne Miasta i Regiony” to branżowy magazyn techniczny B2G (business-to-government) i B2B (business-to-business). To pierwsza na rynku polskim inicjatywa wydawnicza, która ma na celu połączenie kluczowych dostawców technologii dla inteligentnych miast i regionów wraz z odbiorcami ich oferty, kładąc nacisk na edukację i promocję idei Smart wśród samorządów.

Ważny element przygotowywanego czasopisma stanowią przykłady realizacji inwestycji z Polski i ze świata, które pokażą warte naśladowania praktyki w dążeniu do bycia „Smart”.

Uzupełnieniem wiedzy Czytelników będą również informacje m.in. o: finansowaniu inwestycji w ramach inteligentnych miast i regionów, obowiązujących regulacjach prawnych, normach i przepisach, przetargach, inicjatywach, a także wyniki analiz i badań rynkowych.

Każde wydanie to także wywiady i wypowiedzi dotyczące obecnego i przyszłego stanu na rynku inteligentnych miast i regionów oraz zapowiedzi i opisy branżowych targów, konferencji, forów, seminariów.

Pierwsze wydanie magazynu „Inteligentne Miasta i Regiony” będzie dostępne na rynku od września 2016 r. Publikacja ukaże się w wersji drukowanej i cyfrowej (PDF). Czasopismo zostanie rozkolportowane podczas wydarzeń branżowych związanych ze Smart City i Smart Regions. Dodatkowo planowana jest dystrybucja w formie wysyłki kwalifikowanej – bezpośredniej, bezpłatnej wysyłki pocztowej – do instytucji i firm wyselekcjonowanych z bazy adresowej wydawnictwa na podstawie określonych kryteriów.

Magazyn otrzymał również rekomendację Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Informacje o pierwszym wydaniu dostępne są na stronie: www.czasopismo.inteligentnemiastairegiony.pl

Informacje o Wydawcy

Wydawnictwo ARTSMART działa na polskim rynku od stycznia 2010 r. W swoim portfolio posiada czasopisma i portale internetowe z następujących dziedzin: energetyka, przemysł, inteligentne miasta i regiony, budownictwo, system opieki zdrowotnej. Organizujemy i prowadzimy konferencje branżowe. Świadczymy usługi z zakresu marketingu dla przedsiębiorstw działających w sektorze technicznym.

ARTSMART jest członkiem: Komitetu Technicznego 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej i Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej nr 1 ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności działających w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Ogólnopolskiego Klastra E-Zdrowie. Członek-Założyciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki.