Zielone dachy w miastach – konferencja w Krakowie

BANERZapraszamy do udziału w konferencji pn. „Dachy Zielone – ich walory ekologiczne i wykorzystanie w infrastrukturze miasta”, objętej patronatem przez nasze Stowarzyszenie, a organizowanej przez Stowarzyszenie DAFA. Konferencja odbędzie się 14 września 2016 r. w Krakowie, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Sala Sesyjna Sejmiku Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 7 piętro.

Celem konferencji jest promocja idei zielonego budownictwa na terenach zurbanizowanych w kontekście ich walorów ekologicznych i estetycznych oraz zrównoważonego rozwoju miast i adaptacji do zmian klimatu. Program konferencji obejmie tematykę dachów zielonych wskazując ich wpływ na poprawę retencji wody opadowej, redukcję emisji CO2 oraz odtworzenie obszarów zieleni utraconej przez zabudowę terenu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie  karty zgłoszenia w terminie do dnia 26 sierpnia 2016 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje lokalność zgłoszeń.

Program konferencji

Karta zgłoszenia