Złoto dla Pani Bożeny Herbuś, Inżyniera Miasta Częstochowa

Z radością gratulujemy Pani Bożenie Herbuś, Inżynierowi Miejskiemu Miasta Częstochowy, reprezentującej Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka w Zarządzie naszego Stowarzyszenia, która została w kwietniu 2016 roku wyróżniona przez Sejmik Województwa złotą honorową odznaką za zasługi dla województwa śląskiego!

Odznaczenie to jest przyznawane od 2000 roku osobom fizycznym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom lub organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności lub realizacją swoich zadań wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa.

Pani Bożena Herbuś oprócz kierowania Biurem Inżyniera Miejskiego w swoim mieście pełni funkcje:

  • przewodniczącej Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów,
  • sekretarza Regionalnej Rady ds. Energii w Województwie Śląskim, działającej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów
  • lidera Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią,
  • członka Doradczej Rady Biznesu przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
  • reprezentanta Pana Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka w zarządzie Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.