Zmieniający się klimat, pilna potrzeba adaptacji

W imieniu Jego Ekscelencji Ambasadora Wielkiej Brytanii, Jonathana Knotta zapraszamy na bezpłatną konferencję pod tytułem “Zmieniający się klimat, pilna potrzeba adaptacji”.

Konferencja jest częścią programu Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (30 maja - 5 czerwca 2016 r.). Celem spotkania jest budowanie świadomości związanej z rozumieniem istoty postępującego procesu zmiany klimatu oraz koniecznością podjęcia działań związanych z adaptacją. Propozycja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – władz miejskich, przedstawicieli biznesu, towarzystw i organizacji społecznych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 czerwca, 2016 r., w godzinach 10.00-14.00, w Ambasadzie Brytyjskiej przy ul. Kawalerii 12 w Warszawie.

Uczestnicy konferencji będą mieli sposobność uzyskania odpowiedzi na pytania: czym jest zmiana klimatu i jak szybko postępuje, czego można oczekiwać w bliskiej przyszłości kilkudziesięciu lat i jakie działania należy podjęć aby przygotować naszą codzienność do postępujących zmian. Będzie to również okazja do omówienia szans i zagrożeń wynikających ze zmian klimatu: m.in. przystosowania miast (project AdaptCity) oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej (raport Mott MacDonald oraz Global Sustainability Institute „Zmiany klimatu a przetrwanie przedsiębiorstwa”).

Informujemy, że rejestracja na konferencję została zakończona.

Program

BPCC logotype Logo-amba-blue MM logo