Konkurs dla samorządów: mikrogranty na realizację innowacyjnych projektów w zakresie EE lub wykorzystania OZE

Broszura konkursowaZapraszamy wszystkie polskie samorządy gminne oraz samorządowe jednostki organizacyjne do udziału w otwartym konkursie na mikroprojekty prowadzące do innowacji w zakresie efektywności energetycznej lub wykorzystania OZE, zainspirowane doświadczeniami norweskimi lub możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu norweskich doświadczeń.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, realizowanego przez nasze Stowarzyszenie wraz ze Związkiem Miast Polskich i Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), a jego celem jest wsparcie ww. jednostek w przygotowaniu do realizacji najciekawszych innowacyjnych projektów pilotażowych poprzez przyznanie im mikro-grantów na przygotowanie analiz, dokumentacji, działań edukacyjnych i innych działań nieinwestycyjnych niezbędnych do ich wdrożenia (tzw. mikroprojekt) oraz poprzez zapewnienie współpracy z partnerem norweskim, który wesprze beneficjenta swoją wiedzą i doświadczeniem. Ponadto 10 zwycięskich samorządów weźmie udział w podróży studyjnej do Norwegii.

Nabór wniosków będzie realizowany w okresie od 13 do 23 maja br., a w ich ocenie merytorycznej weźmie udział zarówno Komisja Konkursowa, złożona z partnerów projektu parasolowego i zaproszonych ekspertów, jak i sami uczestnicy konkursu (bez możliwości głosowania na własny wniosek). Prezentacja projektów, które przejdą pierwszy etap oceny merytorycznej (z udziałem ekspertów), odbędzie się podczas spotkania oceniającego w Poznaniu w dniu 13 czerwca 2016 r. (ocena z udziałem uczestników). Wówczas zostaną również ogłoszone wyniki konkursu.

Więcej informacji (najważniejsze dokumenty konkursowe, w tym ogłoszenie o konkursie, regulamin, formularze wniosku i karty oceny) znaleźć można na stronie www.razemdlaklimatu.eu/pl

Serdecznie zapraszamy!

 

Broszura konkursowa

 

Logo RazemDlaKlimatu zmp logo pnec2 logo KS logo nfosigw2 Logo Norway grants

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.