Zrównoważone zarządzanie energią w miastach i gminach – zapraszamy na seminarium w Serocku

logo Mayors in Actionlogo 50000 1 SEAPs

 

Zapraszamy do udziału w seminarium pn. „Zrównoważone zarządzanie energią w miastach i gminach - aktualne wyzwania i korzyści", organizowanym przez nasze Stowarzyszenie wspólnie z Biurem Porozumienia Burmistrzów w Brukseli. Seminarium odbędzie się w dniach 12-13 maja 2016 r. w Serocku koło Warszawy, w Ośrodku Szkoleniowym Green Park Conference Centre przy ul. Wyzwolenia 63. Jest ono przeznaczone dla przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski zainteresowanych problematyką zrównoważonego planowania energetycznego i zarządzania energią na poziomie lokalnym.

Podczas seminarium poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

  • polityka UE i Polski w obszarze ochrony klimatu i zarządzania energią oraz jej wpływ na sytuację energetyczną miast;
  • wzorcowa rola samorządów w zakresie racjonalnego gospodarowania energią;
  • opracowanie, wdrażanie i monitorowanie planów SEAP i PGN;
  • wdrożenie w mieście systemu zarządzana energią według normy ISO 50001;
  • możliwości finansowania inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (w tym aktualne programy wsparcia i wykorzystanie formuły ESCO);
  • sposoby mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego wokół lokalnych celów energetycznych.

Przedstawione zostaną również przykłady zrealizowanych przez polskie samorządy dobrych praktyk z zakresu termomodernizacji budynków, modernizacji oświetlenia publicznego, wykorzystania energii słońca oraz angażowania mieszkańców w proenergetyczne działania i inicjatywy. Wśród prelegentów znajdą się goście z zagranicy, w tym przedstawiciel Biura Porozumienia Burmistrzów, który opowie o nowej edycji Porozumienia, oraz przedstawiciel miasta Padwa, który opowie o realizowanym przez miasto projekcie wspierającym termomodernizację budynków prywatnych.

Po południu pierwszego dnia seminarium odbędzie się też Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia, a po południu drugiego dnia - spotkania robocze gmin uczestniczących w projektach Mayors in Action i 50000&1 SEAPs.

Udział w seminarium dla członków Stowarzyszenia oraz przedstawicieli samorządów lokalnych jest bezpłatny, natomiast koszty zakwaterowania i dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Poniżej można znaleźć program i formularz rejestracji na seminarium. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

Program