Webinarium w ramach Porozumienia Burmistrzów - oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej

logo CoMO webinarZapraszamy do udziału w webinarium poświęconym metodologii 50/50, która skutecznie wspiera zmianę zachowań użytkowników budynków pozwalając wykorzystać związany z nią potencjał oszczędności energii. Webinarium jest organizowane wspólnie przez nasze Stowarzyszenie i Biuro Porozumienia Burmistrzów w Brukseli i odbędzie się w dniu 14 marca 2016 r. w godzinach 11:00-12:00.

Osiągnięcie celów wyznaczonych w lokalnej strategii energetycznej wymaga nie tylko realizacji zaplanowanych inwestycji, ale i działań edukacyjnych, zmierzających do podniesienia świadomości energetycznej mieszkańców (w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży) oraz zachęcenia ich do oszczędzania energii w życiu codziennym. Pomóc w tym może wdrożenie tzw. metodologii 50/50, sprawdzonej już w ponad 500 szkołach i 50 innych budynkach użyteczności publicznej z 13 krajów UE.

Metodologia 50/50 zakłada utworzenie w budynku zespołu ds. energii pracującego nad bardziej efektywnym wykorzystaniem energii i ciepłej wody. Osiągnięte oszczędności finansowe są dzielone równo między użytkowników budynku a samorząd lokalny finansujący rachunki za energię. W ramach projektu EURONET 50/50 MAX koncepcja 50/50 jest wdrażana w 23 polskich gminach, a doświadczenie pokazuje, iż przynosi ona spore rezultaty, zarówno w obszarze ograniczenia zużycia energii w budynkach, jak i wychowania dzieci, młodzieży i innych członków lokalnej społeczności w duchu poszanowania zasobów. Dlatego warto rozważyć włączenie koncepcji 50/50 do lokalnej strategii energetycznej.

Podczas webinarium omówione zostaną możliwości ograniczenia zużycia energii w budynkach z wykorzystaniem działań beznakładowych i niskonakładowych, poszczególne etapy wdrażania koncepcji 50/50 na poziomie gminy czy sposoby angażowania różnych grup interesariuszy w energooszczędne działania. Uczestnicy będą mieli również okazję zapoznać się z doświadczeniami miasta Częstochowa, która z powodzeniem stosuje metodologię 50/50 w 12 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Do udziału w webinarium zaproszeni są przedstawiciele wszystkich polskich samorządów lokalnych i regionalnych opracowujących oraz wdrażających plany i strategie zrównoważonego rozwoju energetycznego, jak również ich partnerzy, w tym Koordynatorzy i Organizacje Wspierające Porozumienie, agencje energetyczne, organizacje pozarządowe itp. 

Webinarium będzie prowadzone w języku polskim.

Program

  • Metodologia 50/50 i jej rola w realizacji celów lokalnej strategii energetycznej - Anna Jaskuła, Dyrektor Biura, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  • Edukacja energetyczna mieszkanców i wdrażanie koncepcji 50/50 w Mieście Częstochowa - Bożena Herbuś, Inżynier Miejski, i Aneta Myga, Główny Specjalista, Urząd Miasta Częstochowy
  • Pytania i odpowiedzi

Rejestracja

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!