Nowe szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dołączają do naszej sieci szkół oszczędzających energię!

Europejska sieć szkół oszczędzających energię rośnie w siłę! Właśnie przystąpiły do niej kolejne placówki z terenu województwa podkarpackiego (gminy Besko, Pilzno, Zarszyn i Żyraków) oraz województwa śląskiego (gminy Bielsko-Biała i Ornontowice). Łącznie 52 nowe szkoły podstawowe i ponadpodstawowe rozpoczną wdrażanie metodologii 50/50, zapraszając uczniów do aktywnego zaangażowania się w proces zarządzania energią w szkole.

Przypominamy, iż Sieć 50/50 została utworzona w ramach europejskiego projektu edukacyjnego pn. EURONET 50/50, a następnie była rozwijana w ramach jego kontynuacji - projektu EURONET 50/50 MAX. Celem obu tych inicjatyw jest ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim w szkołach, poprzez utworzenie w nich zespołów ds. energii pracujących nad bardziej efektywnym wykorzystaniem energii i ciepłej wody. Osiągnięte oszczędności finansowe są dzielone równo między szkołę a organ prowadzący finansujący jej rachunki za energię, stąd nazwa metodologii. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.euronet50-50max.eu.

Aby pomóc zaangażowanym placówkom w udanym wprowadzeniu metodologii 50/50, a co za tym idzie w ograniczeniu zużycia energii i podniesieniu świadomości energetycznej uczniów, nasze Stowarzyszenie zorganizowało tematyczne warsztaty. Warsztaty w Pilźnie, przeznaczone dla szkół z województwa podkarpackiego, odbyły się w dniu 12 stycznia 2016 r. w budynku Domu Kultury, natomiast warsztaty w Bielsku-Białej, przeznaczone dla szkół z województwa śląskiego, odbyły się w dniu 20 stycznia 2016 r. w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. W trakcie obu spotkań omówione zostały m.in. następujące kwestie: 

  • idea projektu 50/50
  • wdrażanie metodologii 50/50 krok po kroku (praca z zespołem ds. energii, włączenie całej społeczności szkolnej w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i innych zasobów),
  • praktyczne aspekty realizacji projektu: umowa między miastem a szkołą, wyliczanie osiągniętych oszczędności, dostępne poradniki, materiały i narzędzia,
  • praktyczne możliwości ograniczenia zużycia energii w szkole, z uwzględnieniem takich aspektów jak ogrzewanie, oświetlenie, wykorzystanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużycie ciepłej wody,
  • komunikacja i wymiana doświadczeń w ramach Sieci 50/50.

Uczestnicy warsztatów otrzymali również zestaw poradników i materiałów promocyjnych związanych z projektem. Ponadto, w Bielsku-Białej przekazano szkołom zestawy urządzeń pomiarowych przydatnych w pracy ze szkolnymi zespołami ds. energii. Szkoły z województwa podkarpackiego otrzymały takie zestawy już wcześniej.

Prezentacje i zdjęcia obu spotkań można pobrać tutaj.