Raciechowice wśród laureatów konkursu „Gmina Ekoinnowacji”

22 września, w sali Senatu RP odbyła się uroczysta konferencja oraz wręczenie nagród w konkursie zorganizowanym przez Fundację Promocji Gmin Polskich oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem konkursu było promowanie dobrych przykładów wdrożenia innowacji ekologicznych. Miło nam poinformować, że wśród dwudziestu laureatów konkursu znalazła się również Gmina Raciechowice, którą po raz kolejny nagrodzono za utworzenie zielonego dachu na budynku przedszkola komunalnego w Czasławiu. 

Konkurs pn. „Gmina Ekoinnowacji” był głównym elementem projektu pn. „Eko-gminy.pl Kampania edukacyjno-informacyjna z wykorzystaniem platformy e-learningowej w zakresie wdrażania innowacyjnych ekologicznych rozwiązań w gospodarce komunalnej i polityce samorządowej” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Edukacji Ekologicznej, realizowanej w okresie październik 2013- wrzesień 2015 i zakończonej uroczystą konferencją w Senacie RP.

Więcej informacji oraz galeria zdjęć: 

http://eko-gminy.pl/konkurs-dla-gmin

http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,8218,wreczenie-nagrod-w-konkursie-gmina-ekoinnowacji.html

Koncepcja utworzenia zielonego dachu w Gminie Raciechowice zrodziła się podczas realizacji projektu pn. „Ogród nad głową – czyli szwajcarskie zielone dachy żyjące ściany modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów (gmin) na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.ogrodnadglowa.pl zawierającej m.in. bazę dobrych praktyk prezentującą przykłady zrealizowanych w Polsce i Szwajcarii instalacji zielonych dachów i żyjących ścian. W bazie znajdą Państwo również opis zielonego dachu w Czasławiu. Zapraszamy do lektury!

logo ekoinnowacje logo nfosigw logo fundacja promocji gmin pl Raciechowice