Inteligentne miasta w „Smart Grids Polska”

okl scInteligentne miasta, podobnie jak inteligentna sieć energetyczna, będą rozwijać się systematycznie w ciągu najbliższych dwóch dekad. Smart Cities, w porównaniu do miast tradycyjnych, pełniej zintegrują i wykorzystają zebrane informacje w celu podniesienia jakości usług świadczonych obywatelom przez władzą lokalną i operatorów infrastrukturalnych. Zapewni to współpraca miast z dostawcami nowoczesnych technologii. Smart Grid stanie się natomiast częścią większego, bardziej elastycznego ekosystemu miejskiego. 

Inteligentna sieć w mieście ma na celu m.in. poprawę jego efektywności, poniesienie komfortu życia mieszkańców czy też bezawaryjną dostawę mediów, takich jak: woda, ciepło, gaz, energia elenktyczna. Umożliwi to sprawną koordynację pracy miejskiej biurokracji, operatorów infrastruktury, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i społeczeństwo. 

W związku z tym, że inteligentne sieci są niezbędne do zapewnienia niezawodnego działania inteligentnego miasta, na początku tego roku, przygotowując plan wydawniczy, podjęliśmy decyzję o publikacji dodatku tematycznego „Smart City” w ramach wrześniowego wydania czasopisma „Smart Grids Polska”. Uznaliśmy, że pozwoli to wszystkim grupom interesariuszy zapoznać się z możliwościami, jakie dają sobie wzajemnie inteligentne miasta i inteligentne sieci. Magazyn specjalistyczny „Smart Grids Polska” z dodatkiem „Smart City – Inteligentne miasto” skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli: administracji państwowej i samorządowe (miast / regionów), agend rządowych, operatorów systemów dystrybucyjnych (energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu) oraz firm technologicznych

W dodatku „Smart City – Inteligentne miasto” znajdą Państwo:

  • wywiad z Andrzejem Halickim, Ministrem Administracji i Cyfryzacji o możliwości rozwoju Smart City w Polsce,
  • wywiad z Tomaszem Kulisiewiczem z Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem o tym kiedy miasto staje się Smart,
  • artykuł prof. Adama Prokopowicza, Prezydenta Instytutu Globalnych Innowacji, Ekonomii i Logistyki na temat tego czym jest Smart City i jak elektryfikacji transportu,
  • doświadczenia z wdrażania idei inteligentnego miasta w Kielcach, Gdańsku, Krakowie, Bydgoszczy, Berlinie i Bottrop,
  • opinię Christophera Orceau, Prezesa Komitetu ds. Oświetlenia Zewnętrznego, LonMark International w kwestii wprowadzania inteligentnego oświetlenia w miastach.

Zapraszamy do lektury!