Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Warszawie

W tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które odbyło się w Warszawie w dniu 15 marca br., uczestniczyli przedstawiciele gmin zrzeszonych w naszej sieci oraz gościnnie przedstawiciele gmin zainteresowanych działalnością naszego Stowarzyszenia. Walne Zebranie towarzyszyło dwudniowemu  3. spotkaniu Grupy Wymiany Doświadczeń zorganizowanemu w ramach projektu  pn. „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu".

Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia i Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielsko-Biała ds. Zrównoważonego Rozwoju, uroczyście przywitał wszystkich zebranych, a zwłaszcza nowych członków Stowarzyszenia, którzy dołączyli do sieci w latach 2016 i 2017, czyli Gierałtowice, Barciany i Milanówek oraz przybyłych na Walne Zebranie gości, przedstawicieli Zabrza, Sosnowca, Rzeszowa oraz Rumi.

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany Leszek Drogosz, Zastępca Prezesa Zarządu, przedstawiciel Urzędu m.st. Warszawy, który czuwał nad przebiegiem zebrania i głosowaniem uchwał. Podczas Walnego Zebrania Anna Jaskuła, dyrektor biura, zaprezentowała sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, natomiast Robert Strzeboński, księgowy, w oparciu o bilans i rachunek wyników przedstawił szczegółowy raport finansowy za ubiegły rok.