Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu - BEACON

 logo Beacon kompakt logo BMU-EUKI-EN neu 

BEACON (Bridging European and Local Climate Action) ma na celu promocję działań na rzecz ochrony klimatu oraz ułatwienie wymiany doświadczeń pomiędzy rządami oraz samorządami i szkołami w siedmiu krajach Europy. 

W projekcie biorą udział 34 miasta i gminy z Polski, Czech, Rumunii, Grecji, Portugalii, Bułgarii oraz Niemiec. Zaangażowane miasta wspólnie określą środki, które zwiększą świadomość na temat zmian klimatu oraz podejmą działania mogące im przeciwdziałać. W tym celu w działania projektowe włączone zostaną również instytucje edukacyjne z Czech, Rumunii, Bułgarii i Niemiec. Zespół projektowy przeanalizuje  plany nauczania i działania na rzecz ochrony klimatu proponowane w istniejących już programach edukacyjnych, opracuje zachęcające plany działań na rzecz oszczędzania energii w szkołach, a także poprowadzi warsztaty, szkolenia i wizyty studyjne w Niemczech dla nauczycieli z krajów uczestniczących w projekcie.

Projekt umożliwi również zdobycie przez decydentów politycznych, przedstawicieli miast oraz nauczycieli umiejętności, które pomogą im opracowywać, udoskonalać i wdrażać środki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Wsparcie techniczne oferowane miastom uczestniczącym w projekcie oraz specjalnie przygotowane dla każdego z nich szkolenia (coaching) pomogą im w powieleniu i skutecznym wdrożeniu wybranych dobrych praktyk w kontekście lokalnym. Wybrane miasta uzyskają dostęp do usług doradczych, warsztatów oraz konferencji w celu przyśpieszenia lokalnych działań klimatycznych z korzyścią dla mieszkańców. Podczas regionalnych wydarzeń zaprezentują one swoje własne osiągnięcia i wraz z partnerami z pozostałych krajów opracują nowe strategie oraz praktyczne podejście do łagodzenia zmian klimatu.

Ponadto promowanych i wspieranych będzie pięć bilateralnych partnerstw w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu.

Polscy uczestnicy projektu: 

 • Bielawa
 • Cieszyn
 • Jasło
 • Sztum (w partnerstwie z Ritterhude)
 • Zamość (w partnerstwie z Schwäbisch Hall)

Do udziału w projekcie zaproszono dodatkowo z Polski dwa miasta pionierskie – Bydgoszcz oraz Warszawę, które ze względu na swój rozwój i umiejętności, stanowią dobry przykład dla pozostałych miast.

Okres realizacji: kwiecień 2018 – marzec 2021

Dofinansowanie: Europejska inicjatywa na rzecz ochrony klimatu EUKI (www.euki.de) – instrument finansowania projektów niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BUM). Głównym celem EUKI, którego wdrażanie wspiera Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, jest wzmacnianie i promowanie współpracy w zakresie ochrony środowiska w UE w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Organizacje wdrażające:

Konsorcjum:

 • Europejska sieć miast Energy Cities
 • SEVEn – Czechy
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ,,Energie Cites” (PNEC) – Polska
 • Rumuńska Sieć Energy Cities (OER) – Rumunia
 • Stowarzyszenie ENVIRON – Rumunia
 • National Trust Ecofund Bulgaria (NTEF) – Bułgaria
 • Instytut Nauk Społecznych – Uniwersytet w Lizbonie (FCiências.ID) – Portugalia
 • Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Oszczędzania (CRES) – Grecja

Strona internetowa projektu: https://www.euki.de/en//euki-projects/bridging-european-and-local-climate-action-beacon/