Strona ta została opracowana przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w ramach projektu Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2007 r.

Założeniem projektu jest pomoc w umocnieniu lokalnych samorządów poprzez przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia strategii rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju energetycznego, w tym energii odnawialnych (energii słonecznej i biomasy).

Na stronie znaleźć można:

  • informacje o projekcie i partnerach w nim uczestniczących,
  • prezentacje z seminarium i podróży studyjnej do wybranych gmin polskich,
  • poradnik „Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy”
  • informacje o Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć “Energie Cités”.www.polskapomoc.gov.pl