Strona główna
Partnerstwo
publiczno - społeczne
Poradniki
Przykłady
dobrych praktyk
O Stowarzyszeniu
Sponsorzy

Strona główna

Strona ta została opracowana przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. Zadanie współfinansowane było ze środków otrzymanych od Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Na stronie znaleźć można:

- poradniki:

1) „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla organizacji pozarządowych”; publikacja wydana w ramach programu TRZECI SEKTOR, finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe i Fundację im. S. Batorego

2) „Obywatele i samorząd lokalny. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem” ; publikacja wydana w ramach projektu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Obywatele i samorząd lokalny

3) „Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej. Poradnik dla samorządów terytorialnych”

- 60 opisów przykładów dobrych praktyk z Unii Europejskiej, Polski i Kanady dotyczących zarządzania energię i środowiskiem.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” dziękuje Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Ambasadzie Kanady za współpracę i udostępnienie materiałów.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” bardzo dziękuje za współpracę przy zebraniu i opracowaniu materiału zamieszczonego na stronie wolontariuszom:

Anecie Sapińska - Śliwa
Jakubowi Gębala
Katarzynie Gowin
Kosmie Niespodziewanemu
Pawłowi Pociask
Radosławowi Sadlok
Bogdanowi Przywora.

Webmaster